POLITYKA PRYWATNOŚCI


POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników
w związku z korzystaniem z usług


2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Prowana Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Jankowie;
KRS: 0000207556 NIP: 5240018143 REGON: 010649170


3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które zapobiegają
udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność
z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.


4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa
upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji
zawartej pomiędzy stronami umowy.


5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach
informacje oraz poprzez gromadzenie plików “cookies”.


6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.


7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania
procesu obsługi kontaktu informacyjnego.


8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie mogą być sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.


9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw
do modyfikacji lub żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.


10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Prowana. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie potrzeby lub życzenia jesteśmy do dyspozycji - nasze dane umieszczone są w w zakładce - KONTAKT